Alopecia areata wat is dat lai

Postato . La categoria: Ciglia

1 2 3 4 5 16 voti

Natuurgeneeskunde is een vorm van geneeskunde die een fundamenteel vertrouwen heeft in het zelfgenezend vermogen van de mens.Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde.Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart.Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel. De AAPV is een landelijk werkende vereniging van en voor lotgenoten.Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt.Een tekort aan vitamine B12 lijdt tot een verhoogde homocysteïnewaarde.Als de moeder een vitamine B12-tekort heeft is het zeer waarschijnlijk dat ook haar baby een vitamine B12-tekort zal hebben.Vitamine B12 wordt doorgegeven in de moedermelk en bij de vorming van de foetus.Ziekte betreft altijd de gehele mens en zijn omgeving, ook wanneer de klachten slechts plaatselijk schijnen te zijn.Indien u enkele symptomen herkent is het belangrijk een vitamine B12-tekort uit te sluiten.Alopecia areata betekent 'pleksgewijze haaruitval'. Het is een aandoening die iedereen - man of vrouw, jong of oud - kan treffen.1: Anabole / androgene steroïden.2: Atomaire absorptie spectrometrie.Een AAS instrument werkt volgens het principe dat elk metaal licht kan absorberen met een specifieke golflengte.Als het namelijk een vitamine B12-tekort is dan zullen de klachten alleen maar erger worden en zullen er meer klachten bij komen.Men kan er het gehalte van chemische elementen mee bepalen.

Onderstaande symptomen komen ook voor in de symptomenlijst maar zijn hier extra onderbouwd met onderzoek naar kinderen.Bijvoorbeeld een bepaling van mineralen, zware metalen of vluchtige zware metalen.1: Artsenvereniging voor biologische en natuurlijke geneeskunde.2: Artsenvereniging tot bevordering van de natuurgeneeskunde.Naar schatting hebben 2 tot 5% van alle kinderen last van een Vitamine B12-tekort. Vitamine B12-tekort bij kinderen kan leiden tot: Een tekort aan vitamine B12 lijdt tot een verhoogde homocysteïnewaarde.Een verhoogde homocysteïnewaarde is een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten (te vergelijken met een hoog cholesterolgehalte).In deze tabel staan alle woorden die met een 'A' beginnen.

Dillo ai tuoi amici: